FORUM 

TİYATROile

Şehirde Diyalog

Eğitmen Christoph Leutch'den mesaj

NELER YAPTIK
 • Yerelden kişilerin katılımı ile forum tiyatro eğitimi

 • Eğitim alan kişiler ile online buluşmalar ve beyin fırtınası

 • Eğitim alan kişiler ile foruma hazırlık atölyesi

 • Eğitim alan yerelden kişilerin Menteşe Kent Konseyi’nde Forum Tiyatro yöntemi ile kadın ve haklar temalı çalışması

 • Eğitim alan SOGEM gençlerinin online buluşma ile motivasyonu

 • Eğitim alan kişilerin ve çevrelerindeki kişilerin katılabildiği beden perküsyonu atölyesi

NELER YAPACAĞIZ

 • Eğitim alan ve yerelde yaşayan kişilerin Muğla bölgesini merkeze alarak tarım, eğitim, sağlık, kadın ve genç haklarına ilişkin yerelden kişiler ile küçük gruplar halinde atölyeler yürütmesi 

 

HAYALİMİZ

 • Forum Tiyatro yönteminin yereldeki kişilerin diyalogunu mümkün kılan ve bölgenin sorunlarına ilişkin birlikte düşünme pratiği yaratması amacı ile yaygınlaşması. 

 • Yaygınlaşan forumların yerel belediyenin hizmetlerini geliştirmesine ilişkin bilgi kaynağı olması

 • Forum Tiyatro’nun bölgedeki insanlar arası sosyal ağların kurulmasına aracı olması

 • Atölyelere katılan kişilerin eğlenmesi, yaratıcılığını keşfetmesi ve rutinin bozulması

6

Buluşma

35

Katılımcı

2

Forum